1. gadā tā sāk vispārēju galveno biroju pārstrukturēšanu, un ēkas jumtā tiek uzstādīta fotoelementu sistēma ar 100kWp jaudu. Produktu saraksts arī turpina augt, paplašinoties atjaunojamās enerģijas nozarē, un ieņemot arvien lielāku daļu aviācijas un aeronautikas rūpniecībā