Izaugsmei nepieciešama jauna galvenā mītne, kas īpaši paredzēta jaunajām vajadzībām. Tā ir aprīkota ar 1000 kvadrātmetru noliktavu, kas atrodas Venēcijas rūpniecības zonā. Arī mainās nosaukums, kļūstot par SILCOM SRL. Rūpniecības nozares klientu skaits palielinās, un 2000. gadā kompānija kļūst par dominējošo uzņēmumu